|
|
EN
個人資料(私隱)政策
@ 2016新鴻基地產發展有限公司
版權所有
影院
- 1/5 -
今晚玩救你

劇情
Max同Annie兩公婆每星期都約齊兩pair朋友舉行game night狂歡。Max大佬Brooks希望將遊戲升級,精心佈局神秘謀殺派對,請埋老臨扮黑幫同警察助陣。所以,Brooks被人綁走,一定係遊戲一部份啦…除非唔係。當6位玩家開始想解謎贏出比賽時,就逐漸發現呢場「遊戲」並非想像中咁簡單。一心諗住越玩越激,點知搞到混亂又失控,陷入完全意料之外嘅局面!一場無規則、無分數、無路捉嘅綁架遊戲,玩家們今次究竟係要救人定救自己?

演員
謝遜比文、麗素麥雅當絲、比利麥奴臣、莎朗可瑾、利莫尼摩域斯、佳莉賓保莉、謝西普萊蒙斯、丹尼侯斯頓、卓絲派慧堤、米高賀、卡贊特拿