|
|
EN
個人資料(私隱)政策
@ 2016新鴻基地產發展有限公司
版權所有
最新消息
數碼智能泊車體驗-新登記優惠

活動日期
由即日起至 28/2/2023

須於工作人員見證下以指定QR Code頁面登記,方可享優惠。每位會員最多可享各優惠一次,名額有限,先到先得,換完即止。詳情請向商場顧客服務中心查詢。

分享